Cylindrické vložky
EVVA
EVVA DUAL

EVVA DUAL

Cylindrická vložka EVVA DUAL
Základní konstrukce vychází z ověřené konstrukce vložky 3KS. Systém tvoří podélný profil klíče a speciální blokovací segmenty - kolíčky (12 ks).
- Zasunutím správného klíče blokovací segmenty zkontrolují správnost kombinace klíče a umožní zapadnout z obou stran válce vložky uzavíracím prvkům.
- Pak může dojít k otočení klíče a tím i válce cylindrické vložky. Klíč je použitelný oboustranně, tj. otevírá i při pootočení o 180°.
- Velký počet kombinačních možností. Konstrukce vložky a klíče jsou patentově chráněné.
- Pro jeden profil klíče jsou k dispozici minimálně 1,3 miliardy efektivních kombinací.
- 100% ochrana proti vyhmátnutí planžetou. Ochrana proti odvrtání a vytržení je tvořená z ocelových a tvrdokovových prvků.
- Cylindrická vložka DUAL je vyráběná v modulovém stavebnicovém systému SYMO.
- Vložky je možné dodávat jak s prvky proti odvrtání a vytržení, tak i bez těchto ochranných prvků se záměrem zlevnění uzamykacího systému.
 
- Certifikát SZÚ J-32-0083/01 podle ČSN EN 1303 - třída bezpečnosti 5 podle ČSN ENV 1627 - bezpečnostní třída 4
- Probíhá certifikace u NBÚ pro dosažení třídy bezpečnosti 'Přísně tajné'


Zpět